Agen Komisen


Affiliate Partners Programs

Classic Partner:
Komisen: 10%
Sales minima yang diperlukan: tiada.
Kempen Promosi oleh syarikat: akan ditanggung mengikut kadar komisen anda.
Pembayaran: Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah:
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan.
Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade:
Sales mencecah 10,000.00 keatas,
akaun anda akan dinaik pangkat ke "SILVER" partner (komisen 20%) untuk bulan yang seterusnya.Silver Partner
Komisen: 20%
Sales minima yang diperlukan: >10,000.00
Kempen Promosi oleh syarikat: akan ditanggung mengikut kadar komisen anda.
Pembayaran: Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah:
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan.
Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade:
Sales mencecah 20,000.00 keatas,
akaun anda akan dinaik pangkat ke "GOLD" partner (komisen 30%) untuk bulan yang seterusnya.


 

Gold Partner
Komisen: 30%
Sales minima yang diperlukan: >20,000.00
Kempen Promosi oleh syarikat: akan ditanggung mengikut kadar komisen anda.
Pembayaran: Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah:
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan.
Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade:
Sales mencecah 50,000.00 keatas,
akaun anda akan dinaik pangkat ke "PLATINIUM" partner (komisen 40%) untuk bulan yang seterusnya.Platinium Partner
Komisen: 40%
Sales minima yang diperlukan: >50,000.00
Kempen Promosi oleh syarikat: akan ditanggung mengikut kadar komisen anda.
Pembayaran: Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah:
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan.
Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade:
Sales mencecah 100,000.00 keatas,
akaun anda akan dinaik pangkat ke "DIAMOND" partner (komisen 50%) untuk bulan yang seterusnya.Diamond Partner
Komisen: 50%
Sales minima yang diperlukan: >100,000.00
Kempen Promosi oleh syarikat: akan ditanggung mengikut kadar komisen anda.
Pembayaran: Setiap bulan hari yang pertama
Kondisi Menang/Kalah:
Akaun yang tiada kemenangan pada bulan tersebut akan dibawa ke hadapan sehingga ada kemenangan wujud.
Oleh demikian rakan kongsi kami tidak perlu jelaskan akaun yang tiada untung dan pihak syarikat akan tunggu sehingga akaun anda mempunyai keuntungan.
Untuk akaun yang ada keuntungan, pihak syarikat akan bayar kepada rakan kongsi setiap bulan pada hari yang pertama.
Auto Upgrade: Tiada.Maklumat lanjut sila hubungi:   011-2735 6968

How to Join
Feedback Form
How to Deposit
How to Withdraw
How to Transfer
Terms & Conditions